Eski bir tarayıcı kullanıyorsunuz. Daha hızlı, daha güvenli bir sörf deneyimi için bugün ücretsiz olarak yükseltme yapabilirsiniz.

Yükleniyor...

Sorunuzun cevabını Sık Sorulan Sorular sayfamızda bulamadıysanız, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.

Evet, kay?t olmak ve bir hesap olu?turmak tamamen ücretsizdir. Ziyaretçi olarak ?sveç ehliyeti deneme testlerimize do?rudan eri?im elde edersiniz. Tüm al??t?rmalara ve sorulara tam eri?im istiyorsan?z, üye olmal?s?n?z. Sat?n al sayfam?zda tam üyelik için güncel fiyatlar? bulabilirsiniz.
Hay?r, hesap ki?iseldir ve yaln?zca hesap sahibi taraf?ndan kullan?labilir. Kötüye kullan?m durumunda hesab?n?z devre d??? b?rak?labilir ve böyle bir durumda herhangi bir ücret iadesi yap?lmaz. Üyelik kayd? ile onaylanan kullan?c? sözle?mesinde bununla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.
Aralar?ndan seçim yapabilece?iniz birkaç ödeme seçene?imiz var. Paypal, Swish, Klarna, Direktbetalning, Kredi kart? (Visa veya Mastercard), Fatura, Bitcoin
Evet var, sistemdeki hizmetlerimiz, ödeme yap?ld?ktan sonra teslim edilen ve giri? yap?ld?ktan sonra etkinle?tirilen dijital içerikten olu?maktad?r. Bu yüzden bir sat?n alma i?leminden sonra giri? yaparak hesab?n?z? etkinle?tirmedi?iniz sürece 7 gün cayma hakk?n?z vard?r.
Elinizdeki mevcut indirim kuponunu, al??veri? sepetinizde ki ilgili alana yaz?p güncelle butonuna basman?z yeterli. ?ndirim kodunu sipari?inizi tamamlamadan önce kullanmay? unutmay?n, ödemesi tamamlanm?? sipari?ler için indirim kodu kullan?lamaz.
Hay?r, üyeli?inizi asla otomatik olarak uzatmay?z. Ancak zaman kaybetmeden üyeli?inizi kendiniz uzatabilirsiniz. Aboneli?inizi süresi dolmadan yenilerseniz, kalan süre eski aboneli?e eklenecektir. Yani mevcut aboneli?inizde 3 gününüz kald? ve 1 ay ile yenilerseniz aboneli?iniz 1 ay 3 gün sürecektir.
Ehliyet ba?vurusu yapmak için gerekli bilgi www.transportstyrelsen.se adresinde mevcuttur. Uygunluk için bilgi ve sürü? s?nav?na girmeden önce bir risk e?itimi almal?s?n?z, ?sveç B ehliyeti e?itimi iki bölümden olu?maktad?r: 1. Bölüm alkol ve uyu?turucu, trafikte yorgunluk ve di?er riskli davran??larla ilgilidir. 2. Bölüm di?er hususlar?n yan? s?ra h?z, güvenlik ve farkl? yol ve hava ko?ullar?nda sürü? ile ilgilidir. Buzda kayma pisti bu bölüme dahildir. Risk e?itimi, ehliyetinizi ald???n?z güne kadar veya en fazla be? y?l geçerlidir. Motosiklet e?itiminin arabalar için geçerli olmad???n? unutmay?n.
Sistemlerimizi kullanan herkesin ?sveç ehliyeti s?nav?n? geçme ?ans?na sahip olmas? gibi bir hedefimiz var. Bu nedenle, s?nav? geçemeyenlerin sorular?m?za ödeme yapmadan daha uzun süre sahip olmalar?n? sa?layan bir sistemimiz var. Üyelik kayd? ile onaylanan kullan?c? sözle?mesinde bununla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Evet, kay?t olmak ve bir hesap olu?turmak tamamen ücretsizdir. Ziyaretçi olarak ?sveç ehliyeti deneme testlerimize do?rudan eri?im elde edersiniz. Tüm al??t?rmalara ve sorulara tam eri?im istiyorsan?z, üye olmal?s?n?z. Sat?n al sayfam?zda tam üyelik için güncel fiyatlar? bulabilirsiniz.

Hay?r, hesap ki?iseldir ve yaln?zca hesap sahibi taraf?ndan kullan?labilir. Kötüye kullan?m durumunda hesab?n?z devre d??? b?rak?labilir ve böyle bir durumda herhangi bir ücret iadesi yap?lmaz. Üyelik kayd? ile onaylanan kullan?c? sözle?mesinde bununla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Aralar?ndan seçim yapabilece?iniz birkaç ödeme seçene?imiz var. Paypal, Swish, Klarna, Direktbetalning, Kredi kart? (Visa veya Mastercard), Fatura, Bitcoin

Evet var, sistemdeki hizmetlerimiz, ödeme yap?ld?ktan sonra teslim edilen ve giri? yap?ld?ktan sonra etkinle?tirilen dijital içerikten olu?maktad?r. Bu yüzden bir sat?n alma i?leminden sonra giri? yaparak hesab?n?z? etkinle?tirmedi?iniz sürece 7 gün cayma hakk?n?z vard?r.

Elinizdeki mevcut indirim kuponunu, al??veri? sepetinizde ki ilgili alana yaz?p güncelle butonuna basman?z yeterli. ?ndirim kodunu sipari?inizi tamamlamadan önce kullanmay? unutmay?n, ödemesi tamamlanm?? sipari?ler için indirim kodu kullan?lamaz.

Hay?r, üyeli?inizi asla otomatik olarak uzatmay?z. Ancak zaman kaybetmeden üyeli?inizi kendiniz uzatabilirsiniz. Aboneli?inizi süresi dolmadan yenilerseniz, kalan süre eski aboneli?e eklenecektir. Yani mevcut aboneli?inizde 3 gününüz kald? ve 1 ay ile yenilerseniz aboneli?iniz 1 ay 3 gün sürecektir.

Ehliyet ba?vurusu yapmak için gerekli bilgi www.transportstyrelsen.se adresinde mevcuttur. Uygunluk için bilgi ve sürü? s?nav?na girmeden önce bir risk e?itimi almal?s?n?z, ?sveç B ehliyeti e?itimi iki bölümden olu?maktad?r: 1. Bölüm alkol ve uyu?turucu, trafikte yorgunluk ve di?er riskli davran??larla ilgilidir. 2. Bölüm di?er hususlar?n yan? s?ra h?z, güvenlik ve farkl? yol ve hava ko?ullar?nda sürü? ile ilgilidir. Buzda kayma pisti bu bölüme dahildir. Risk e?itimi, ehliyetinizi ald???n?z güne kadar veya en fazla be? y?l geçerlidir. Motosiklet e?itiminin arabalar için geçerli olmad???n? unutmay?n.

Sistemlerimizi kullanan herkesin ?sveç ehliyeti s?nav?n? geçme ?ans?na sahip olmas? gibi bir hedefimiz var. Bu nedenle, s?nav? geçemeyenlerin sorular?m?za ödeme yapmadan daha uzun süre sahip olmalar?n? sa?layan bir sistemimiz var. Üyelik kayd? ile onaylanan kullan?c? sözle?mesinde bununla ilgili daha fazla bilgi edinebilirsiniz.